Kúpna zmluva č. 0488 0812 1900

Kúpna zmluva č. 0488 0812 1900, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 573/21 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 5 m2, parc. č. 573/23 - zastavené plochy a nádvorie vo výmere 12 m2, parc. č. 565/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2 a parc. č. 565/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 08. 01. 2020
Zverejnená dňa: 08. 01. 2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.1.2020 | Počet zobrazení: 639
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.