Kúpna zmluva č. 04 88 0835 19 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0835 19 00, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc. č. 5018/333 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m2 a parc. č. 5018/334 - záhrady vo výmere 38 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 07. 01. 2019
Zverejnená dňa: 08. 01. 2019
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 8.1.2020 | Počet zobrazení: 426
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.