Dohoda č. MAGBO1900059 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty

Dohoda č. MAGBO1900059 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/2 – Hodonínska ulica pre účely stavby: „ Obytná zóna rodinných domov – Podkerepušky, príprava územia – vonkajšie inžinierske siete stavebný objekt : Obj. SO 201 Dopravné napojenie územia Podkerepušky, Obj. SO 201.1 Zastávka MHD ( smer Záhorská Bystrica ), Obj. SO 201.2 Zastávka MHD ( smer Lamač ) uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Alcech, spol. s.r.o. so sídlom Sasinkova 5, Bratislava 811 08 a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 3.1.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2020
 

 
  

Aktualizácia: 7.1.2020 | Počet zobrazení: 1329
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.