Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509221900/0099

Zmluva uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Showroom PRESTIGECARS SK, s. r. o.“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3308/13, parc. č.3308/15, parc. č. 3308/17, parc. č. 3308/18, parc. č. 3308/19, pozemku registra „E“ KN parc. č. 1514 v k.ú. Podunajské Biskupice.

Dátum uzatvorenia: 02.01.2020
Dátum zverejnenia: 03.01.2020
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.1.2020 | Počet zobrazení: 282
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.