Kúpna zmluva č. 04 88 0890 19 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0890 19 00, ktorej predmetom je kúpa pozemku registra "C" KN parc. č. 1815/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 18. 12. 2019
Zverejnená dňa: 19. 12. 2019
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 19.12.2019 | Počet zobrazení: 447
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.