Kúpna zmluva č. 05 88 0654 19 00

Kúpna zmluva č. 05 88 0654 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" KN parc. č. 1866/84 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 16. 12. 2019
Zverejnená dňa: 17. 12. 2019
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 17.12.2019 | Počet zobrazení: 455
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.