Zmluva o spolupráci a nakladaní s právami duševného vlastníctva

Číslo zmluvy: MAGBO1900058
Dátum uzatvorenia: 12.12.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
Dátum účinnosti: 17.12.2019
 

 
 
Názov: Zmluva o spolupráci a o nakladaní s právami duševného vlastníctva č. 201901DV uzatvorená podľa § 262 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov
 
Predmet zmluvy: Vzhľadom na to, že v priebehu programu Butterfly Effect je možné očakávať tvorbu, resp. použitie práv duševného vlastníctva, majú Zmluvné strany záujem uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá obsahuje dohodu Zmluvných strán o spôsobe nakladania s právami duševného vlastníctva, a to najmä s cieľom dosiahnuť vysokú mieru právnej istoty pre Zmluvné strany participujúce na realizácii Projektu.
 
Zmluvná strana:
Butterfly Effect, o.z., Prievozská 16633/4, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 51 646 757
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Implementačná jednotka
 

Aktualizácia: 16.12.2019 | Počet zobrazení: 1306
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.