Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807701900

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807701900, ktorej predmetom je povinnosť vlastníka pozemkov strpieť vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia, prevádzkovania a užívania oprávnenej stavby na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 21649/4, 22306/26, 22305/3 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 16.12.2019
Zverejnená dňa: 16.12.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 16.12.2019 | Počet zobrazení: 226
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.