Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808451900

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808451900, ktorej predmetom je povinnosť vlastníka pozemku strpieť vecné bremeno práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemky registra C KN parc. č. 19229/283 a parc. č. 19229/284 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 12. 12. 2019
Zverejnená dňa: 12. 12. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.12.2019 | Počet zobrazení: 174
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.