Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500081800/0099

Uzatvorený dňa 03.12.2019 za účelom zmeny trasy inžinierskej siete - SO 40 Rozšírenie horúcovodu Prístavná ul. a rozšírenia predmetu zmluvy o preloženie inžinierskej siete - SO 40.3 Prekládka existujúceho dispečerského rozvodu BAT
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 3.12.2019 | Počet zobrazení: 1137
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.