Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0782 19 00, ktorej predmetom je kúpa novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc. č. 2669/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 118 m2 a parc. č. 2669/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 28. 11. 2019
Zverejnená dňa: 28. 11. 2019
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 28.11.2019 | Počet zobrazení: 446
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.