Kúpna zmluva č. 048807881900

Kúpna zmluva č. 048807881900, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, pozemky registra „C“ parc. č. parc. č. 22198/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m², parc. č. 22198/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 440 m², zapísané na LV č. 797.


Dátum uzatvorenia : 22.11.2019
Dátum zverejnenia : 22.11.2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.11.2019 | Počet zobrazení: 279
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.