Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve č. MAGTS1900069

 

 
 
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 na dodávku služieb letnej údržby komunikácií, údržby cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej dňa 06.02.2018 v Úradnom vestníku Európskej únie č.  pod č. 2018/S 025-053908 a dňa 07.02.2018 Vestníku verejného obstarávania č. 27/2018  pod č. 2109-MSS v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2019 (ďalej aj „rámcová zmluva“)
 
Číslo:
MAGTS1900069
Názov:
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve č. MAGTS1900069
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke“) došlo okrem iného k zmene zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „cestný zákon“). V zmysle § 9 ods. 2 cestného zákona prešla povinnosť zabezpečovať schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v súvisle zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou (ďalej aj „chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam“), pokiaľ závady v ich schodnosti vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, z vlastníkov, správcov alebo užívateľov takýchto nehnuteľností na správcu miestnych komunikácií.
Dátum uzatvorenia:
15.11.2019
Dátum zverejnenia:
15.11.2019
Dodávateľ:
A.I.I. Technické služby s.r.o
Ulica, číslo:
Panónska cesta 34/B, 851 04
Mesto:
Bratislava
Dátum účinnosti:
16.11.2019
Dátum platnosti do:
neuvedený

Aktualizácia: 15.11.2019 | Počet zobrazení: 1403
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.