Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509191400/0099

uzatvorený dňa 14.11.2019 za účelom vyňatia SO 03.1. Distribučný rozvod NN k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3256/2 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3252 a 3254, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 14.11.2019 | Počet zobrazení: 200
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.