Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1061 07 00 v znení jej dodatku č. 1

Nájomca: Kornel Gajdár
Dátum uzatvorenia dohody 08.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 12.11.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 12.11.2019 | Počet zobrazení: 581
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.