Konzorčná dohoda pre projekt „ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi (Amsterdam / Bilbao Smart City and Community lighthouse project)”

Dátum zverejnenia: 30.10.2019
Dátum účinnosti: 01.11.2019
 

 
 

Konzorčná dohoda na realizáciu medzinárodného projektu  „ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi  (Amsterdam / Bilbao Smart City and Community lighthouse project)”, financovaného z grantu rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií HORIZONT 2020 v rámci grantovej dohody č. 864374. 

Medzinárodný projekt  v oblasti smart miest, podporený grantom  EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na rozvoj pozitívne energetických oblastí (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality, realizovaný v 8 európskych mestách: pilotných (Lighthouse) mestách projektu - Amsterdam a Bilbao so zapojením tzv. "Fellow cities" - spolupracujúcich miest - Bratislava (SK), Budapešť (HU), Kodaň (DK), Krakov (PL), Matoshnos (PT) a Riga (LV). Projekt zahŕňajúci 30 partnerov z 11 európskych krajín predstaví inovatívne riešenia, ktoré integrujú budovy s inteligentnou mobilitou a energetickými technológiami pre tvorbu prebytku energie a vyváženie miestnych energetických systémov.

Rozpočet schváleného projektu je vo výške 21 908 639 €, z toho grant EÚ predstavuje 19 634 927 €, pričom pre Hlavné mesto SR Bratislava ako partnera projektu je alokovaná suma grantu 384 687,50 € pri 100%-nom financovaní z prostriedkov EÚ.

 

Aktualizácia: 30.10.2019 | Počet zobrazení: 1278
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.