Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019

Kúpna zmluva č. ÚEZ 246/2019, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 6675/3 - ostatné plochy o výmere 9 m2 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 15. 10. 2019
Zverejnená dňa: 21. 10. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.10.2019 | Počet zobrazení: 456
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.