Zmluva o výpožičke č. OSV/026/2019

uzavretá podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")
Dátum účinnosti: 16.10.2019
Dátum uzatvorenia: 19.9.2019 a 26.09.2019
Dátum zverejnenia: 15.10.2019
 

 
 
Predmetom zmluvy je bezodplatná výpožička lekárskeho prístroja na meranie cholesterolu, sériové číslo 401 53 44, evidenčné číslo magistrátu 5397/2L zn. REFLOTRON. Lekársky prístroj je vo vlastníctve hlavného mesta.Účelom výpožičky prístroja je prevencia ochorení obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov oddelenia: Oddelenie sociálnych vecí
 

 

Aktualizácia: 16.10.2019 | Počet zobrazení: 920
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.