Dodatok č. 3 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 /Z18-013-0025 zo dňa 1.6.2017

na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
 

 
 
Predmet zmluvy: Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII ods. 13.5 Zmluvy v spojení s čl. III ods. 3.4, 3.6 a 3.10 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli, že týmto dodatkom sa menia jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 k Zmluve – Ocenený výkaz výmer. 
Dátum uzatvorenia: 4.10.2019 
Dátum zverejnenia: 4.10.2019 
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
IČO: 00896225 
Dátum účinnosti: 5.10.2019
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.10.2019 | Počet zobrazení: 1689
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.