Kúpna zmluva č. 39/2019/SMI

Kúpna zmluva č. 39/2019/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 17374/66 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 a parc. c. 17374/110 - ostatná plocha vo výmere 16,21 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 12. 08. 2019
Zverejnená dňa: 02. 10. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.10.2019 | Počet zobrazení: 454
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.