Kúpna zmluva č. 409 0131 19

Kúpna zmluva č. 409 0131 19, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 1735/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parc. č. 1735/31 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, parc. č. 1735/32 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 a parc. č. 1735/35 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 17. 05. 2019
Zverejnená dňa: 02. 10. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.10.2019 | Počet zobrazení: 454
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.