Kúpna zmluva č. 03 0 0001 19 o prevode vlastníctva bytu

Kúpna zmluva č. 03 0 0001 19 o prevode vlastníctva bytu na Jedľovej ulici
Zmluva uzatvorená dňa: 21.08.2019
Zverejnené dňa: 23.09.2019
 

 
 
Predmetom zmluvy je prevod vlastníctva bytu č. 8, 5.p. na ulici Jedľová číslo vchodu 2 v bytovom dome Jedľová 2,4,6,8 súpisné číslo 8597 v Bratislave, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku registra „C“ parcela č. 631/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, parcela č. 631/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, parcela č. 631/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, parcela č. 631/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m2, parcela č. 631/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 182 m2, parcela č. 631/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2, parcela č. 631/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, ktorého veľkosť je 6346/696561, k.ú Vrakuňa.

 

Aktualizácia: 23.9.2019 | Počet zobrazení: 1998
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.