Kúpna zmluva č. 120/2019/KZ

Kúpna zmluva č. 120/2019/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 2020/1 - záhrada o výmere 410 m2 a parc. č. 2020/2 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 31 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 09. 09. 2019
Zverejnená dňa: 20. 09. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.9.2019 | Počet zobrazení: 423
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.