Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 17.09.2019

Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody spolu vo výške 2 230,68 EUR (z toho účastníkovi II – Ing. Ľ. Pieružkovi sumu 415,05 EUR a účastníkovi III – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group sumu 1815,63 EUR)
Dátum zverejnenia: 18.09.2019
 

 
 
Účastníci:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481

Ing. Ľubomír Pieružek
Kríková 8695/5, 821 07 Bratislava
nar.: 04.12.1949

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00 585 441
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.9.2019 | Počet zobrazení: 1135
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.