Kúpna zmluva č. 048807321800

Kúpna zmluva č. 048807321800, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 2725/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m2 a parc. č. 2725/8 - zastavené plochy a nádvoria vo výmere 124 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 18. 09. 2019
Zverejnená dňa: 18. 09. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.9.2019 | Počet zobrazení: 438
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.