Kúpna zmluva č. 048804961900

Kúpna zmluva č. 048804961900, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra "C" parc. č. 3416/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 354m2, pac. č. 3416/181 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2, parc. č. 3416/182 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 167 m2 a parc. č. 3417/4 - ostatná plocha vo výmere 148 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 02. 09. 2019
Zverejnená dňa: 03. 09. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.9.2019 | Počet zobrazení: 417
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.