Kúpna zmluva č. 4 02 0003 19

Kúpna zmluva č. 4 02 0003 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 2707/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa 14. 08. 2019
Zverejnená dňa: 03. 09. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.9.2019 | Počet zobrazení: 472
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.