Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0579 17 00

Nájomca: Vanja Barač
Dátum uzatvorenia Dohody: 26.08.2019
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.8.2019 | Počet zobrazení: 903
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.