Kúpna zmluva č. 4 02 0002 19

Kúpna zmluva č. 4 02 0002 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku registra "C" parc. č. 2707/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 12. 08. 2019
Zverejnená dňa: 22. 08. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 22.8.2019 | Počet zobrazení: 398
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.