Rámcová dohoda časť. 1 Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek

Číslo zmluvy: MAGSP1900009
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode predmet zákazky ,,Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1 a č. 2.
Dátum uzatvorenia: 12 mesiacov od začatia poskytovania služby
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Dátum účinnosti: 20.08 2019 (deň po zverejnení)
Dodávateľ:
Člen 1: SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava
Člen 2: IBR Consulting SK s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
Člen 3: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
IČO:
Člen 1: 44938209
Člen 2: 50090224
Člen 3: 35860073
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.8.2019 | Počet zobrazení: 1466
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.