Dodatok č. 088305981601 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088305981600

Dodatok č. 088305981601 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 088305981600
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 09.08.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
 

 
 


 

Aktualizácia: 13.8.2019 | Počet zobrazení: 508
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.