Kúpna zmluva č. KP/009/2019

Kúpna zmluva č. KP/009/2019, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 388/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 01. 08. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.8.2019 | Počet zobrazení: 686
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.