Kúpna zmluva č. KP/008/2019

Kúpna zmluva č. KP/008/2019, ktorej predmetom je prevod pozemkov registra "C K parc. č. 1103/5 - záhrada vo výmere 533m2 a parc. č. 1103/10 - zastavené plochy na nádvoria vo výmere 125 m2 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorená dňa: 19. 07. 2019
Zverejnená dňa: 09. 08. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.8.2019 | Počet zobrazení: 658
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.