Kúpna zmluva č. 4 02 0001 19

Kúpna zmluva č. 4 02 0001 19, ktorej predmetom je prevod pozemku registra "C" parc. č. 15675/92 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m 2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26. 07. 2019
Zverejnená dňa: 07. 08. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.8.2019 | Počet zobrazení: 376
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.