Kúpna zmluva č. 048804471900

Kúpna zmluva č. 048804471900, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 563/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 11. 07. 2019
Zverejnená dňa: 24. 07. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.7.2019 | Počet zobrazení: 384
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.