Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30201/NZaZoVB-002/2015/Rusovce/1175/RZ+VB/Mi

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30201/NZaZoVB-002/2015/Rusovce/1175/RZ+VB/Mi zo dňa 02. 02. 2016, ktorej predmetom je spresnenie doby nájmu.

Uzatvorený dňa: 23. 07. 2019
Zverejnený dňa: 23. 07. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 23.7.2019 | Počet zobrazení: 514
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.