Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme č. 07 83 0047 08 00 v znení dodatku č.1

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme č. 07 83 0047 08 00 v znení dodatku č. 1
Nájomca: Ružinovský domov seniorov
Dátum uzatvorenia dohody: 17.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.7.2019 | Počet zobrazení: 604
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.