Kúpna zmluva č. 23/2019/SMI

Kúpna zmluva č.23/2019/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 433/32 - ostatná plocha vo výmere 247 m2, evidovaný na LV č. 1 v k. ú. Rača, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 433/10 na základe GP č. 5/2011..
Uzatvorená dňa: 10. 07. 2019
Zverejnená dňa: 17. 07. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.7.2019 | Počet zobrazení: 379
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.