Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286507841500/0099

Dodatok uzatvorený dňa 15.07.2019 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie SO-02 Pripojenie na rozvodnú sieť k stavbe „Horúcovod Nemocnica Patrónka“, pozemok reg. C-KN parc. č. 2525/1 a pozemky reg. E-KN parc. č. 19796, 19800, 19799/1 a 19792/4 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 15.7.2019 | Počet zobrazení: 233
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.