Kúpna zmluva č. 05 88 1062 17 00

Kúpna zmluva č. 05 88 1062 17 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 2727/34 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 02. 07. 2019
Zverejnená dňa: 03. 07. 2019
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 3.7.2019 | Počet zobrazení: 379
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.