Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0282 1900

Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0282 1900, ktorej predmetom je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod komunikáciou pozemok registra "C" parc. č. 4341/66 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 662 m2 v k. ú. Trnávka.

Uzatvorená dňa: 24. 06. 2019
Zverejnená dňa: 26. 06. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.6.2019 | Počet zobrazení: 481
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.