Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 08 19 00

Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 08 19 00, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnosti - pozemku registra "C" parc. č. 2408/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 06. 06. 2019
Zverejnená dňa: 10. 06. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.6.2019 | Počet zobrazení: 748
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.