Konzorčná dohoda pre projekt „ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám"

Konzorčná dohoda pre projekt „ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám / Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards”, financovaný z grantu programu EÚ HORIZONT 2020 v rámci grantovej dohody č. č. 820999
Dátum zverejnenia: 31.5.2019
Dátum účinnosti: 01.06.2019
Konzorčná dohoda na realizáciu medzinárodného projektu „ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám / Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards”, financovaného z grantu rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií HORIZONT 2020 v rámci grantovej dohody č. č. 820999.
Celkový rozpočet projektového grantu: 5 999 963 €, pre Hlavné mesto SR Bratislava ako partnera projektu je alokovaná suma 196 125 € grantu 100%-nom financovaní z prostriedkov EÚ.
Realizácia projektu: 6/2019 – 5/2022 (36 mesiacov) aj so zapojením slovenských partnerov projektu: Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedeckej fakulty UK (grant pre MUOP: 169 063 €, PriF UK: 132 500 €)
 

 
 


 

Aktualizácia: 31.5.2019 | Počet zobrazení: 1419
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.