Kúpna zmluva č. 4 03 0059 19

Kúpna zmluva č. 4 03 0059 19, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k stavbe súpisné číslo 13500 postavenej na pozemku registra "C" KN parc. č. 3648/152 v k. ú. Vrakuňa a pozemku registra "C" KN parc. č. 3648/152 o výmere 86 m2 v k. ú. Vrakuňa.

Uzatvorená dňa: 05. 04. 2019
Zverejnená dňa: 16.05.2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.5.2019 | Počet zobrazení: 346
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.