Rámcová dohoda o poskytovaní služieb prípravy a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií

Dátum uzatvorenia: 12.04.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Dátum účinnosti: 08.05.2019
 

 
 
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb prípravy a koordinácie procesov pri obsadzovani
vybraných manažérskych pozícií pre potreby Objednávateľa vrátane obchodných spoločnosti
v zriaďovateľskej pôsobnosti Objednávateľa, príspevkových a rozpočtových organizácií
Objednávateľa, vrátane cieleného výberu a adresného vyhľadávania uchádzačov na základe
rámcových požiadaviek Objednávateľa, ktorého cieľom je konkrétna ponuka osôb spĺňajúcich
podmienky na výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu určených
obchodných spoločností a kvalifikovaných riadiacich pracovníkov spĺňajúcich podmienky na
riadenie určených organizácií, a súvisiaceho poradenstva v oblasti ľudských zdrojov a
ľudských zdrojov. Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
 

Aktualizácia: 7.5.2019 | Počet zobrazení: 1409
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.