Kúpna zmluva č. 05 88 0101 19 00

Kúpna zmluva č. 05 88 0101 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 3634/1 – záhrady vo výmere 3 347 m², k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa : 10.04.2019
Zverejnená dňa: 29.04.2019
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 29.4.2019 | Počet zobrazení: 439
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.