Zmluva č. 1312041S84801 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva č. 1312041S84801 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prijímateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý na realizáciu projektu „Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK II“
Dátum podpísania zmluvy: 24.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
 


 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.