Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507631800/0099

Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena k stavbe „Novostavba rodinného domu“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 19184/7, 18996/1, 18996/3, 4468/3 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 18995 a 18997, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 29.4.2019 | Počet zobrazení: 407
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.