Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505161800/0099

Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 za účelom zmeny trasy vedenia NN prípojky na pozemku reg. C-KN vedenom v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 563/1
Dátum uzatvorenia: 29.04.2019
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 29.4.2019 | Počet zobrazení: 276
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.