Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900

Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900, uzatvoreného na základe kúpnej zmluvy č. 048304649800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/11 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.4.2019 | Počet zobrazení: 775
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.